Haber

10. Uluslararası İletişim Günleri uluslararası bir bilgilendirme şölenine dönüştü

prof. Dr. Dan Schiller: “Dijital kapitalizmin hala genişleme alanı var”

prof. Dr. Victor Pickard: “ABD’deki gazetecilerin %7’si gazeteci değil”

prof. Gamze Yücesan Özdemir: “2030’larda işgücünün yerini önemli ölçüde otomasyon alacak”

Üsküdar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve yurt tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Bağlantı Günleri, dünyaca ünlü akademisyenleri ağırlıyor. 16-18 Mayıs tarihlerinde nitelikli programlarla devam eden sempozyumun ana konuk konuşmacıları arasında Zagreb Kalkınma ve Uluslararası Bağlantılar Enstitüsü Kültür ve İrtibat Bölümü Kıdemli Araştırma Görevlisi Prof. Dr. Gillian Doyle da yer aldı. Paško Bilić, Illinois Üniversitesi, Urbana-Champaign’de İrtibat ve Bilgi Tarihçisi Prof. Dr. Dan Schiller, Annenberg Bağlantı Okulu Profesörü. Dr. Victor Pickard, yaptığı konuşmalarda ‘Dijital Kapitalizm ve İletişim’ ana teması kapsamında değerli bilgiler paylaştı. Sempozyum toplam 56 oturumda 253 bildiri sunumu ile gerçekleştirilmektedir.

Üsküdar Üniversitesi 10. Uluslararası Bağlantı Günleri Sempozyumu kapsamında sunumlarını yapan konuk konuşmacılar, dünyadan ve kendi ülkelerindeki gelişmelerden bahsettiler ve Türkiye Bağlantısı bölümüyle ilgili tespitlerini dile getirdiler.

ÜÜTV ve Üsküdar Üniversitesi resmi youtube hesabından canlı yayınlanan programda Prof. Dr. Gillian Doyle, Türk dizilerinin dünyada geniş bir izleyici kitlesine sahip olduğunu söyledi. Zagreb Kalkınma ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Kültür ve İrtibat Bölümü Kıdemli Araştırmacısı Dr. Paško Bilić, klasik emtianın tüm dünyada dijitale direndiğinin altını çizerken, Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign İrtibat ve Bilgi Tarihçisi Prof. dijital kapitalizmin bugün hala genişleme alanı var.    Annenberg Bağlantı Okulu’ndan Profesör. Dr. Victor Pickard ise “Media for All” başlıklı sunumunda 2022 sonunda ABD’de yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarından bahsetti. Pickard, ABD’deki gazetecilerin yaklaşık %7’sinin artık gazetecilik yapmadığını söyledi.

prof. Dr. Gillian Doyle: ‘Dijital kapitalizm’ bu sempozyum için uygun bir tema…

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Halil Nalçaoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gillian Doyle, ‘Uluslararası TV Yapım Endüstrisinde Konsolidasyon: Bağımsızlık, Ölçek ve Dijital Zorluk’ başlıklı konuşmasında, dijital hizmetin segmente dönüştüğü bu dönemde medyanın ekonomik boyutunun altını çizerek, medyanın önemli bir rol oynadığını belirtti. demokrasi ve sosyal uyumu teşvik etmede değerli bir rol oynamaktadır. “Medya iletişim sistemlerini ve bu sistemlerin nasıl değiştiğini anlamak için, ortaya çıktıkları ekonomik, politik, endüstriyel zemini anlamamız gerekiyor. Bu nedenle ‘dijital kapitalizm’ bu sempozyum için çok yerinde, uygun ve uygun bir tema.” açıklama yaptı

prof. Dr. Gillian Doyle: “Türk dizileri dünyada büyük bir izleyici kitlesine sahip”

 

Uluslararası arenada dijital medya ekonomisi için televizyon yapımlarının çok değerli olduğuna işaret eden Doyle, “Türkiye’de televizyon dizileri başta Latin Amerika ve Doğu Avrupa olmak üzere tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesine sahip. Ancak televizyon yapımcılığı son yıllarda sahiplik ve sahiplik açısından yeniden yapılanmaya uğrayan bir sektör. çok ilginç bir noktadadır. Çünkü çok uluslu bir endüstri olmasına rağmen, ulusal düzeyde iç siyasi ortamın departmanın işleyişinde nasıl bir fark yaratabileceğinin de altını çiziyor. Yerel dijital ekonominin canlanmasını ve güçlendirilmesini istiyorsak, yerel siyasi ortam da bir fark yaratabilir.” sözlerini kullandı. Gelişim sürecinden örnekler veren Doyle, “İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede televizyon departmanının tarihine bakacak olursak; programlama başlangıçta BBC gibi yayıncıların kendi şirketlerindeki prodüksiyon departmanları tarafından yürütülen bir faaliyetti. Ancak daha sonraları, dışsal ve bağımsız üretim sektörü yavaş yavaş gelişmiştir. Bağımsız kelimesi, farklı durumlarda farklı yorumlara tabidir. Bağımsızlık kelimesini medya bağlamında ele alacak olursak, daha çok devlet müdahalesinden bağımsızlık kavramıyla anılması gerekir.” söz konusu.

Dr. Paško Bilić: “Daha gelişmiş bir toplum olmamıza rağmen hala kapitalizmle uğraşıyoruz”

Zagreb Kalkınma ve Uluslararası İlgi Enstitüsü, Kültür ve Bağlanabilirlik Departmanı Kıdemli Araştırmacısı Dr. Paško Bilić, “Eleştirel Politik Ekonomi Perspektifinden Platformlar” konulu sunumunda, “Teknoloji, veri, yaşam dünyası, iş gücü. Kapitalizmi üretim ve dolaşımın birliği olarak görüyorum.” söz konusu. Bilić, “Daha gelişmiş bir toplumsal yapı olmamıza rağmen hala kapitalizmle uğraşıyoruz. Yeni dijital şirketlerin büyük karlar elde etmesi, geleneksel meta üretiminin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. 1970’lerde başlayan ağ teknolojilerinin ve neo-finansal kapitalizmin gelişimini ve ticarileşmesini mantık olarak kabul etmemiz mümkündür.” şeklinde konuştu.

prof. Dr.  Paško Bilić: “Dijital kapitalizmin etkisi birçok platformun karakterlerinde artıyor”

‘Platform’ kavramının akademi ve siyaset dünyasında büyük ilgi gördüğünü belirten Bilić, “Platform, dijital teknolojinin birden fazla pazarın ortasında etkileşime geçmek için kullanılmasını ifade eden terim olarak kabul ediliyor. Bu fikir yeni olmamakla birlikte, analizi ekonomiye hakim olan, değerli siyasi ve sosyal güç biriktirmiş, büyük holdinglerin ve şirketlerin aracı rolüne sarılan bir kavramdır. ‘Platform’ terimi son yıllarda farklı kullanımlara sahip olmuştur. Amazon Web Services, Google Club’a ek olarak, perakende, airbnb, uber gibi hizmetler sunan Netflix, HBO, Amazon Prime gibi birçok platform ve Amazon etsy gibi ses ve görüntüleme hizmetleri de bulunmaktadır. Platformların tekelci karakterinin altını çizen pek çok akademisyen, bu yapıları ekonomiden ve internet kullanıcılarından kâr elde eden tekno-feodalizm olarak görüyor. ” söz konusu.

prof. Halil Nalçaoğlu: “Makine öğrenimi aslında yapay zekadır”

Oturumun moderatörlüğünü İstanbul Bilgi Üniversitesi Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu ‘Çağdaş Kapitalizmde Hesaplanabilirlik ve Olasılık: Refik Anadol’un Sanatı, Algoritmalar ve Makine Halüsinasyonları’ konulu sunumunu gerçekleştirdi. Makine öğreniminin aslında bir yapay zeka olduğunu ve bilgisayarların deneyimlerden öğrenerek gelişmelerine olanak sağladığını aktararak, “Açıkça programlanmadan bunu yapmayı mümkün kılıyor. Algoritmaları büyük miktarda veri ile besleyerek bilgisayarların kalıpları otomatik olarak tespit ederek tahminlerde bulunmasını veya kararlar almasını sağlar. Algoritmaya ne kadar çok veri girerse, doğru tahminler o kadar iyi olur. Örneğin, Siri insan konuşmasını, ChatGBT sohbetlerini ve sizinle sohbetleri anlıyor.” açıklama yaptı

Üsküdar Üniversitesi Gazetecilik Kolu 10. Uluslararası Bağlanma Günleri Sempozyumu Lideri Doç. Moderatörlüğünü Gül Esra Atalay’ın yaptığı bir diğer oturumda ise yine birbirinden değerli isimler gündeme geldi.

prof. Dr. Dan Schiller: “Dijital kapitalizmin bugün hala genişleyecek yeri var”

Seminere online olarak “2020’lerde Dijital Kapitalizm: Dünyayı Bölmek” konulu konuşmasıyla katılan Illinois Üniversitesi at Urbana-Champaign Connection ve Information Tarihçisi Prof. Dr. Dan Schiller, dijital kapitalizmin yapısı ve kökleri hakkında konuştu. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında dijital teknolojilerin değer kazandığını, siyasi ve ekonomik olarak yükseldiğini belirten Schiller, “Üretim süreçlerinin şekli ve konumu, sermaye yatırımlarının oluşumu, yüksek kârlı metalar ve istihdam kategorileri kendi kendine değişti. Kâr, maliyet etkinliği ve istihdam, iş gücü kontrolü hala devam etmektedir. O zaman kapitalizmdi, şimdi kapitalizm. Dijital kapitalizmin bugün hala genişleme alanı var. Dijital büyüme genel olarak tetiklenmiş görünüyor. Tanıdık tüketici pazarları, dijital kapitalizmin etkileridir.” şeklinde konuştu.

prof. Gamze Yücesan Özdemir: “2030’larda işgücünün yerini önemli ölçüde otomasyon alacak”

Ankara Üniversitesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir “İlüzyonlar, Düşler ve Gerçekler: Dijital Kapitalizmde Çalışmak” başlıklı bir konuşma yaptı. Dijital kapitalizmdeki iş gücünden bahseden Özdemir, yapılan bir araştırmaya göre 2030’larda iş gücünün yerini önemli ölçüde otomasyonun alacağına dikkat çekti. Özdemir, “Özellikle yapay zekayı ele aldığımızda yaşlı ve vasıfsız kişilerin risk altında olduğunu görüyoruz. Dünya işçi örgütüne göre, platform şirketleri bize yeni bir uluslararası iş dağılımı da getiriyor.” şeklinde konuştu.

prof. Dr. Victor Pickard: “ABD’deki gazetecilerin yaklaşık %7’si artık gazetecilik yapmıyor”

10. Uluslararası Bağlantı Günleri açılış konferansının son konuşmacısı Annenberg Liaison School’dan Prof. Dr. Victor Pickard, “Media for All: Envisioning a Commercial Future for Information and Communication” başlıklı sunumunda ABD’de 2022 sonunda yayınlanan rapordan bahsetti. Pickard, “Dijital Kapitalizm gazetecilik krizini de yarattı. ABD’deki gazetecilerin yaklaşık %7’si artık gazetecilik yapmıyor ve gazetelerin yaklaşık %25’i ortadan kayboldu. Bu, kapitalizmin gazeteciliği nasıl etkilediğinin dramatik bir göstergesidir. Hiper ticari medya sistemi her zaman insanların yerel haberlere ulaşmasını engeller. Ana kimlikten farklı küçük topluluklar veya yoksul topluluklar medyada temsil edilmemektedir. Reklam pastası artık Google, Facebook ve hatta Amazon gibi dijital kanallar tarafından paylaşılıyor. Ne yazık ki bu durum artık basılı gazeteler için geri dönülmez bir yola girmiştir. Yerel gazetecilik artık karlı değil, sonuç olarak gazeteci sayısı azalıyor, gazeteler internete giriyor. Bu olduğunda insanlar siyaset hakkında daha az bilgi sahibi oluyor, medeni hayata daha az katılıyor, daha az oy veriyor, yolsuzluk ve kutuplaşma artıyor.” paylaşılan bilgiler

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

kestelhaber.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort